Contact

 

Oud-Katholieke parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus

Pastoor:
Harald Münch
Wilhelminakade 117
1975 GJ IJmuiden
tel. 0255-515260
mail:
munchharald@gmail.com

Assistent pastoor:
Martina Liebler-Münch

Adres en tel: zie boven

Engelmunduskerk

Kon.Wilhelminakade 119
IJmuiden

Verenigingsgebouw De Bolder
tel. 06-57321171
b.g.g. 0255-757346 of 06-22879771
okbolder@gmail.com

Bankrekening Algemeen

NL56RABO 0154 1643 48
t.n.v. O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus  te IJmuiden

Bankrekening Vrijwillige Bijdragen en Kerkbalans
       NL52 INGB 0000 001800
t.n.v. A  en E Kerkbalans IJmuiden

penningmeester@okijmond.nl

Bankrekening Kruispunt:
NL80 ABNA 0841069824
t.n.v. Penningmeester Kruispunt

Bankrekening DWIJ
NL56 RABO 0154 1643 48
t.n.v. Diakonale Werkgroep IJmond

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging

Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486

Kruispunt
 kopij inleveren bij:
"Kruispunt" kopij bij voorkeur per email sturen aan kruispunt@okijmond.nl. 
Heeft u geen e-mail of wilt u liever schriftelijk kopij inleveren, dan kan dat ook. Achter in de kerk hangt een kastje, waar u uw kopij kunt inleveren.  (Vanaf het altaar gezien is dit het kastje aan de linkerpilaar.)

busjes inleveren bij:
M. van de Pieterman, Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255 707104

Oud-Katholieke Begrafenisvereniging
         uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023 - 5324486

Website
website@okijmond.nl

Kerkomroep

www.kerkomroep.nl

Zoeken: Noord-Holland > IJmuiden > H. Engelmundus

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden