Welkom

“Op weg naar Kerstmis”

“Op weg naar Kerstmis”Samenzang en lezingen in de Adventstijd. Met lezers uit de samenleving en andere kerken

zondag 3 december 2017 om 16 uur

Met medewerking van:

Ary Rijke, orgel; Fiete Smit-Maan orgel; en het Gelegenheidskoor met leden van vijf verschillende kerken en gemeenten o.l.v. Marlie Durge.

Oud-Katholieke kerk van de heilige Engelmundus
Koningin ... Lees verder>>

Advent en Kerst in Oud-Katholieke kerk: oproep projectzangers

De Advent, de tijd voorafgaand aan Kerstmis, is een tijd van voorbereiding, hoop en verwachting. Het woord “advent” is ... lees verder>>

Wat zoek je in de kerk, of wat kun ja daar vinden?

Elke zondag klinken de kerkklokken en elke zondag gaan er mensen naar de kerk.

Wat beweegt hen om niet uit te slapen, of te ... lees verder>>

Welkom bij de oud-katholieken in de IJmond

Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus

Toen in 1876 IJmuiden ontstond, als gevolg van het tot stand komen van het Noordzeekanaal, vestigden velen, die bij de visserij waren betrokken zich in de nieuwe plaats. Onder hen waren veel oud-katholieken uit Egmond aan Zee en Den Helder. Voor hen werd in 1890 aan de Breesaapstraat de Engelmunduskerk gebouwd. Het gebouw bleek al spoedig te klein, zodat in 1907 aan de Koningin Wilhelminakade een veel grotere kerk werd gebouwd. Toen ook die kerk te klein werd (1964) ontstond een tweede parochie, de Adelbertuskerk. Nu zijn beide parochies weer samengevoegd (2014) en maken gebruik van de Engelmunduskerk. Zo komt de parochie dus aan de twee heiligen in de naam: Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus.

Elke zondagmorgen wordt om 10.00 uur de eucharistie gevierd. Vaak is er ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken. In de agenda aan de rechterkant van deze pagina vindt u de exacte datums. Er is een breed aanbod van gespreksgroepen over allerlei onderwerpen en een aantal bloeiende verenigingen, die regelmatig bijeenkomen in de Bolder. Verder is er veel aandacht voor diaconaal werk en jeugdwerk.

De parochie telt ruim achthonderd leden. Zij vormt een hechte gemeenschap, die tegelijkertijd zó open en gastvrij is, dat de laatste jaren regelmatig mensen tot haar toetraden.

Kortom: De Oud-katholieke parochie in  de IJmond is een een overzichtelijke, levendige geloofsgemeenschap.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot degenen die op de contactpagina vermeld staan. Of u kunt naar een van de diensten komen, waar u van harte welkom bent.

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden