Gemeenschap

Gemeenschap

De parochie is een gemeenschap van zo'n achthonderd mensen in de gemeente Velsen, die het evangelie van Jezus Christus tot leidraad van hun leven hebben gemaakt. Ze proberen de Heer God te dienen en zich voor hun medemensen in te zetten, in navolging van Jezus.

De kerkdiensten zijn natuurlijk de belangrijkste gebeurtenissen waarvoor de gemeenteleden bijeenkomen maar ze doen dat ook in vele groepen en clubjes. Leerzame bijeenkomsten, zorg voor anderen,  maar ook middagen en avonden voor gezelligheid en vermaak.

Voor veel van deze aktiviteiten wordt gebruik gemaakt van Verenigingsgebouw De Bolder.

Een (lang niet complete) opsomming van deze activiteiten:

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden