Januari 2013 - Gewoon een lied uit ons gezangboek

Gewoon een lied uit ons gezangboek


  Door de wereld gaat een woord
  en het drijft de mensen voort:
  “Breek uw tent op, ga op reis
  naar het land dat Ik u wijs.”
  Here God, wij zijn vervreemden
  door te luist'ren naar uw stem.
  Breng ons saam met uw ontheemden
  naar het Nieuw Jeruzalem.

Gewoon een lied uit ons gezangboek. Hoewel, gewoon? Een mooie melodie en een tekst met een heldere betekenis. In het eerste deel de opdracht aan ons om onderweg te blijven, Gods richting te volgen. In het tweede deel vragen we Gods hulp. Naar het Nieuwe Jeruzalem, de gouden stad uit het visioen van Johannes in het boek Openbaring.  Gewoon een móói gezang dus en ik heb er een leuke anekdote bij.

Een paar jaar geleden deden wij, met een groepje wandelaars mee met de Arctic circle march, de Poolcirkel vierdaagse. Waar de poolcirkel de grens tussen Finland en Zweden kruist is een parcours van 160 km uitgezet. Na een dagafstand van 40 km is er een rustperiode van 24 uur, en dan start je weer op hetzelfde punt. Zo loop je een grote cirkel, soms overdag, soms ’s avonds en ook ’s nachts. Gelukkig is het rond 21 juni, dus het wordt niet donker. Je dag-nacht ritme wordt wel helemaal op zijn kop gezet.

Tijdens een van de tochten liep ik alleen. Iedereen heeft toch zijn eigen tempo. Het was nacht, maar toch grijzig licht en een beetje saai. En om een snel loopritme vast te houden liep ik wat te neuriën. Je raadt het al, dit lied.
Toen kwam er een van de andere deelnemers naast me lopen. Ik had hem nog niet eerder gesproken, maar wel gezien dat hij deel uitmaakte van de groep uit Israël. In het Engels vroeg hij mij waarom ik zijn “national anthem”, zijn volkslied liep te zingen! En meteen zette hij het in, de bekende melodie, maar in het Hebreeuws, dus voor mij onverstaanbaar. Daarna heb ik uitgelegd dat wij dit in de kerk zingen en hebben we de teksten voor elkaar vertaald. Dat viel nog niet mee, maar we hadden tijd genoeg tijdens de wandeling.

  Zolang in het hart, van binnen,
  Een joodse ziel levendig is
  En naar het oosten, vooruit,
  Het oog naar Zion kijkt
  Is onze hoop nog niet verloren
  De hoop die al tweeduizend jaren leeft
  Een vrij volk te zijn in ons land
  Het land van Zion en Jeruzalem

Verschillende teksten, maar beiden gaan over een tocht, een onderweg zijn naar, een hopen op een Jeruzalem. Voor ons het Nieuwe Jeruzalem uit het visioen van Johannes. Voor het Joodse volk het in de Thora geprofeteerde Jeruzalem, dat het eind zal betekenen van een ballingschap die al duurt sinds 2000 jaar geleden de tempel vernietigd werd en het Joodse volk over de hele wereld verspreid raakte.

Zo hielp gezang 803 mij urenlang verder door een nacht, die geen nacht was, met een mooie ontmoeting.

En Macky? Een paar jaar later heb ik hem nog een keer ontmoet tijdens de Nijmeegse vierdaagse. En af en toe waarschuwt mijn computer dat er een email binnengekomen is met “niet westerse” tekens: een nieuwjaarswens in het Hebreeuws.

Hans vd P

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder