Oud-Katholiek IJmuiden

A t/m Z


Onderliggende pagina's:
 • Adressen
 • AVG
 • Bankrekeningnummers
 • Bolder, verenigingsgebouw
 • Bereikbaarheid
 • Bijbelkring
 • Catechisatie
 • Collectebriefjes
 • CORONA-MAATREGELEN in de kerk
 • Diaconale Werkgroep IJmond
 • Eucharistievieringen
 • Financiele bijdragen
 • Foto's
 • Geschiedenis van de parochie IJmond
 • Giften en donaties
 • Huur De Bolder
 • Huur kerkgebouw
 • Kerkgebouw - beschrijving
 • Kerkelijke bijdrage
 • Kerkopenstelling op zaterdag
 • Legaten
 • Mannenclub Velsen
 • Oecumene
 • Oecumenische Leeskring
 • Orgel
 • Oud-Katholiek, wat is dat?
 • Parochieblad Kruispunt
 • Parochiekoor
 • Privacyverklaring
 • Telefoonnummers
 • Trouwdienst
 • Uitvaartdienst
 • Veilige Kerk
 • Verenigingsgebouw De Bolder
 • Voorjaarskamp
 • Vrouwenvereniging Aktiva
 • Weekmis
 • YouTube kanaal O.K. IJmuiden
 • Ziekenbezoek