Kinderkerk en Gezinsdiensten Parochie IJmond

De Kinderkerk  is bedoeld voor kinderen van ca. 4 tot 10 jaar. Elke zondag behalve in de zomermaanden is er Kinderkerk tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. De exacte data staan in de agenda van deze website. Op de meeste zondagen heeft de Kinderkerk in onze parochie het karakter van een kindernevendienst. Bij speciale  gelegenheden zoals de bloemendienst, moederdag, oogstdankdag en bij de processies van Maria Lichtmis en Palmzondag, wordt de Kinderkerk actief  betrokken bij de kerkdienst van de volwassenen.  

Zo is het ooit begonnen: In het gebouw voor Christelijke Belangen aan het Enschedeplein in Oud-IJmuiden werd in 1934 een eerste kerstviering gehouden voor alle oud-katholieke kinderen die de lering bezochten. Dit feest werkte inspirerend op mevrouw M.Gorter-Gouda, die zich afvroeg of er voor de jongere oud-katholieke kinderen niet iets meer kon worden gedaan. Ze werkte dit idee met enkele andere gemeenteleden uit en reeds op 20 januari 1935 werd de eerste kinderdienst gehouden in het toenmalige verenigingsgebouw aan de Fultonstraat, hoek Huygensstraat, dat door mevrouw Gorter beschikbaar was gesteld. De eerste dienst werd door 40 kinderen bezocht.

Veel leidsters zijn de Kinderkerk al jaren trouw, de meeste al tussen de 20 en 40 jaar, maar ook jongere vrouwen en mannen zetten zich graag voor de Kinderkerk in. Daarnaast is er de Commissie voor de Gezinsdiensten, onder leiding van een van de pastoors bereiden ze speciaal op kinderen afgestemde diensten voor, zoals de viering van Pinksteren in het voorjaar, de Bloemendienst in oktober, het Kinderkerstfeest op 1e Kerstdag. Op andere bijzondere zondagen hebben ze een enigen nevendienst en lopen met kaarsjes mee in de lichtprocessie (Maria Lichtmis), of met zelf gemaakte palmpaasstokken in de palmprocessie (op Palmzondag).

We wensen en hopen voor de toekomst, dat dit werk altijd door zal blijven gaan en dat nog veel kinderen de Kinderkerk zullen bezoeken!

Contactpersoon Kinderkerk: Nanda Tol, tel. 06-20283550

Contactpersoon Commissie Gezinsdienst: Marieke van der Wel, tel. 06-23826156

           

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder