Bankrekeningnummers

 

 foto: thodonal46869923

Bankrekening O.K. parochie H.H. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:

        NL52 INGB 0000 0018 00

ook voor vrijwillige Bijdragen,  Kerkbalans en Diaconaat IJmond:

          onder vermelding van de doelbestemming

 Kruispunt:

         NL81 RABO 0337 4470 47 t.n.v. OK Par HH Adelbertus en Engelmundus inzake Kruispunt

Bolderbeheer:

         NL56 RABO 0154 1643 48

Voor overige inlichtingen:
per email aan de penningmeester van de H.H. Adelbertus en Engelmundus Parochie
penningmeester.okijmond@gmail.com

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder