Oud-Katholiek IJmuiden

Juli 2020 | Zomerkampen 2020

ZEILKAMP - LANDKAMP - ZAK

Beste ouders, verzorgers en deelnemers!

De afgelopen tijd heeft iedereen zich moeten aanpassen aan de gevolgen van COVID-19 op onze samenleving. De kampen die wij draaien zijn hier geen uitzondering van. Met de zomer die steeds dichterbij komt, zullen er knopen doorgehakt moeten worden.

Ten eerste Zeilkamp. Als organisatie hebben wij, met pijn in ons hart, besloten dat het Zeilkamp van 1 tot 5 juli 2020 niet door zal gaan. Na contact met het RIVM is duidelijk geworden dat de anderhalve meter de hele zomer nog actief zal blijven. Helaas is deze afstand houden van elkaar niet haalbaar op de bootjes. Wij hopen alle deelnemers die door de omstandigheden dit jaar niet mee kunnen volgend jaar weer te zien!

De situatie voor het Landkamp en het Zomer Activiteiten Kamp is nog onbeslist. Omdat we hebben begrepen dat anderhalve meter afstand houden nog steeds zal gelden tijdens de zomervakantie, zullen de kampen anders ingericht moeten worden. Helaas realiseren wij ons dat de mogelijkheid bestaat dat ook de kampen dit jaar niet door zullen gaan. Vanwege alle onzekerheid die nu nog heerst en de veranderingen die nog kunnen komen vanuit het RIVM kunnen wij nog geen conclusies trekken. Wij gaan daarom met de kerk gesprekken aan voor oplossingen en nieuwe perspectieven, en zijn in contact met landelijke kamporganisaties, zoals de YMCA, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de obstakels die voor ons staan. Ondanks dit alles blijft aanmelden mogelijk via de website!

Wij zijn er druk mee bezig en doen ons best om snel meer informatie te hebben wat betreft de zomerkampen van dit jaar. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om met ons via de mail in contact te komen voor vragen of zorgen.

Voor nu gaan de voorbereidingen voor het land- en zakamp in ieder geval door!

Ondertussen hopen wij ook dat iedereen veilig en gezond is!

Groetjes, de kampleiding