CORONA-MAATREGELEN in de kerk

De coronamaatregelen zijn versoepeld, restaurants en horeca, bioscopen, theaters, en sportclubs zijn weer open. Maar de mens leeft niet van brood en spelen alleen. We zijn ook spirituele wezens en we willen samen gemeenschap vieren, als teken van onze verbondenheid in Christus. Dat is immers de basis van ons geloof. Gelukkig mogen we weer samenkomsen in de kerk, al gelden daar nog wel aparte regels voor. 

vanaf 1 juli gelden in de kerk de volgende maatregelen

     * U bent welkom om naar de kerk komen, mits u geen klachten hebt die op corona of verkoudheid wijzen.
     * U hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar uw naam wordt wel bij binnenkomst geregistreerd voor de GGD.
     * U moet altijd een afstand van 1 meter 50 tegenover alle niethuisgenoten in acht nemen, bij het zitten, staan, lopen en met elkaar praten.
     * De gemeente mag nog steeds niet tijdens de vieringen meezingen.
     * In de kerk moeten we ons nog steeds aan de looproutes houden
     * de communie zonder wijn kunnen we alleen één voor één achter elkaar ontvangen op de hand. 

risicogroepen:

 Voor diegenen die behoren tot de risicogroepen geldt ‘Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven’. Wanneer men er voor kiest zich voor een kerkdienst aan te melden dan is dit uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid.

zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

U dient hierbij niet alleen rekening te houden met uw eigen gezondheid, maar ook met de anderen die in de kerk aanwezig zijn. Bij besmetting ontstaat behalve gevaar voor hun gezondheid, ook mogelijk extra belasting van bijvoorbeeld hun huisgenoten of het zorgsysteem

 •  Men dient hierbij niet alleen rekening te houden met de eigen gezondheid, maar ook met de mogelijke belasting op anderen (bijv. het zorgsysteem).
 • Houdt u er rekening mee dat in de kerk geen beroep gedaan kan worden op hulp van anderen. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent en hulp nodig hebt om de kerk binnen te gaan (de trappen). Of als u niet alleen naar de communie kunt lopen. U zult dan zelf voor hulp moeten zorgen door bijvoorbeeld een huisgenoot mee te nemen. Meldt u dit dan wel aan de pastoor, dat u met 2 personen de viering bezoekt.

extra aandachtspunten uit de protocollen voor de kerken:

 • Men vermijdt al het lichamelijk contact en begroet elkaar alleen met een knik van het hoofd.
 • Men wordt verzocht thuis naar het toilet te gaan voordat men naar de kerk komt. Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden.
 • Men reinigt de handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar bij de ingang van de kerk.
 • Men raakt in de kerk zo weinig mogelijk aan: handgrepen, deurknoppen, deurposten, rugleuningen van stoelen, banken, vermijd om ze vast te pakken.
 • Men volgt de aanwijzingen van de deurwacht(en) op. Zij worden voor iedere viering door het kerkbestuur aangewezen. De deurwacht is verantwoordelijk voor handhaving van de maatregelen in de kerk en kan zo nodig ingrijpen als er mensen onaangemeld naar de kerk komen of wanneer zich andere ongewenste situaties voordoen.
 • Er is duidelijk zichtbaar aangegeven welke buitendeur dienst doet als ingang en welke als uitgang.
 • In de kerk zijn looproutes aangegeven met markeringen op de grond; het zijn éénrichtingsroutes, zodat men elkaar niet hoeft te passeren in de gangpaden. Houdt u zich aan de aangegeven looprichtingen.
 • Alle zitplaatsen (ook op het altaar) zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar geplaatst; daarbij is met gele stickers iop de rugleuning aangegeven welke stoelen als zitplaats beschikbaar zijn. Twee personen uit hetzelfde gezin of huishouding kunnen naast elkaar plaats nemen (zonder de 1,5 meter afstand). 

Extra veiligheidsmaatregelen tijdens de viering:

 • Voor iedere viering worden aparte liturgiebladen gemaakt en op de zitplaatsen klaargelegd. De rode en blauwe boeken worden tot nader order niet gebruikt.
 • Er wordt niet gezongen of luid gesproken. Er lopen nog onderzoeken naar de gevaren van zingen en luid spreken voor de verspreiding van het virus. Zolang de uitkomst daarvan nog niet bekend is gemaakt, is er geen gemeentezang en ook geen koorzang. Er is een cantor bij iedere viering.
 • Voor de vredegroet maakt u een knik met het hoofd naar de anderen.
 • De collecte vindt bij voorkeur plaats via een bankoverschrijving.  Na afloop van de viering kan de geldelijke bijdrage ook worden achtergelaten in collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
 • De communie vindt plaats onder één gedaante, alleen de pastoor heeft communie onder twee gedaanten. De communiebanken mogen niet worden gebruikt; er staat een tafel dwars op de onderste trede naar de altaarruimte. Bij het ter communie gaan worden de hosties beurtelings op de beide uiteinden van de tafel klaargelegd; u pakt zelf de hostie van de tafel.
 • U volgt de aanwijzingen van de deurwacht of kerkmeester bij het ter communie gaan en wacht op het teken dat u naar de tafel kunt lopen om de hostie te nemen;
 • Let u op de onderlinge afstand ook als u naar voren komt. In de gangpaden die naar voren leiden, zijn markeringen aangebracht die 1,5 meter afstand aangeven.
 • Na afloop van de viering neemt de pastoor afscheid van de gelovigen vanaf het altaar – er is geen afscheid bij de deur van kerk.
 • Er is geen koffiedrinken na afloop van de viering.
 • Er is geen kinderkerk
 • Wijwaterbakjes en doopvonten zijn leeg.
 • Maakt u zo weinig mogelijk gebruik van het toilet in de kerk. Hoewel de toiletten vóór en ná iedere viering worden schoongemaakt, kunnen deurknoppen, handgrepen, etc. besmet raken bij toiletbezoek tijdens de viering. Gaat u daarom bij voorkeur thuis naar het toilet.
 • Na gebruik van het toilet reinigt u kraan en toilet met de daar aanwezige desinfecterende (wegwerp) schoonmaakdoekjes, die daarna in de gereedstaande afvalbak worden gedeponeerd.

Het volledige protocol van de OKKN is aan dit bericht gekoppeld voor download.

voortzetting online vieringen

Omdat het, ook na hervatting van de vieringen in onze kerkgebouwen, niet voor iedereen iedere zondag mogelijk zal zijn de kerk te bezoeken, worden de online vieringen (gedeeltelijk) gecontinueerd. U vindt deze op YouTube, of gebruik deze link op onze eigen website

https://ijmuiden.okkn.nl/pagina/744/online_vieringen_met_de_bisschop

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder