Kerk in lockdown

Ten gevolge van de lockdown zijn er geen vieringen of bijeenkomsten die openbaar toegankelijk zijn. Wel is de kerk iedere zaterdagmiddag voor iedereen open voor persoonlijk gebed tijdens kerkopenstelling, van 14:00  - 16:00 uur.

Wilt u de communie ontvangen? De pastoor komt op afspraak de communie bij u brengen. Wilt u thuis de communie ontvangen, belt u dan met de pastoor: 06-15655684

of stuur een email:  pastoor.okijmond@gmail.com 

rechtstreekse link om een mailbericht te sturen: email

Omdat niet alle parochianen digitaal bereikbaar zijn, verzoeken we u dit bericht ook mondeling in onze parochie te verspreiden.

ZIE OOK: Herderlijk schrijven van de bisschoppen naar aanleiding van de tweede lock-down

 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder