Oud-Katholiek IJmuiden

2021 | november


Onderliggende pagina's:
  • YouTube uitzending priesterwijding Johannes van Riessen
  • Priesterwijding Johannes van Riessen terugkijken op Youtube
  • 20 nov: Adventskrans maken!
  • terugluisteren: Byzantijnse koorzang - Zondag der Voleinding