18 dec 2021 OKKN update t.a.v. de lockdown

UPDATE 18 december 2021

Na de persconferentie van vanavond is het crisisteam (die ‘oude’ naam lijkt beter te passen bij de huidige situatie dan ‘corona-overleg’ waarnaar we waren overgegaan) bijeengeweest. Meer dan ooit valt het ons zwaar u over onze besluiten te berichten.

Het CIO (het landelijke overlegorgaan van de kerken met de overheid) heeft laten weten dat ze volgende week met een advies komen over de uitwerking van de nieuwe lockdown voor kerken. Dit zal, voor zover ons nu bekend, vergezeld gaan van een door het ministerie te publiceren regeling omtrent de mogelijkheid in uitzonderlijke gevallen fysieke diensten te houden. Zodra hier meer over bekend is hoort u van ons.

Intussen ontvingen we al bericht uit verschillende parochies dat zij hun kerkdienst van morgen hebben afgezegd. Vanwege het late tijdstip waarop dit alles ons bereikt is ons advies ter plaatste te bekijken of u uw kerkdienst van morgen wel of niet door wilt laten gaan. Daarna, dus vanaf maandag 20 december, zullen, in aansluiting op de totale lockdown, vieringen in aanwezigheid van de gemeente tot 14 januari 2022 komen te vervallen. De vieringen van de komende weken, waaronder die van kerst, zullen in ieder geval via de livestream vanuit de kathedrale kerken mee te vieren zijn. We staan van harte achter alle soortelijke (livestreams) of meer interactieve (zoom) vieringen vanuit de plaatselijke gemeenschappen.

We realiseren ons dat deze boodschap voor veel mensen en vooral ook jongeren die naar de kerstvieringen hadden uitgezien en zich voor de organisatie ervan hadden ingezet, een enorme teleurstelling is, zoals het dat ook voor ons is. We roepen de kerkbesturen dan ook op om zoveel mogelijk de kerk toch in kerstsfeer te brengen en met creatieve gastvrijheid open te stellen voor individuele bezoekers die stilte zoeken of een kaarsje bij de kerststal willen opsteken.

Met deze besluiten blijven we zoals we steeds gedaan hebben zoveel mogelijk in lijn met vergelijkbare organisaties in de samenleving en hopen we bij te dragen aan het indammen van de nieuwe coronagolf. Hoewel we zo opnieuw kerstmis moeten vieren onder ernstige beperkingen, blijven we uitzien naar het nieuwe licht dat ons in de geboorte van Christus wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het coronaoverleg (voorheen crisisteam)

 

 


    

Miranda J.E. Roobol

Algemeen Secretaris

 

OUD-KATHOLIEKE KERK VAN NEDERLAND

033 462 08 75  06 28 20 70 88  oudkatholiek.nl

Koningin Wilhelminalaan 5  3818 HN  AMERSFOORT

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder