Oud-Katholiek IJmuiden

januari 2022 | 16 jan OKKN corona update

UPDATE 16 januari 2022

Tot opluchting van velen heeft het nieuwe kabinet vrijdagavond een aantal versoepelingen aangekondigd. Met het beëindigen van de lockdown heeft men de afweging gemaakt niet langer alleen naar de coronacijfers te kijken, maar ook naar andere noden in de samenleving. De regering doet dit in de wetenschap dat, hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland nog altijd bijzonder hoog is, het aantal mensen met corona op de ic's al weken bijna onafgebroken daalt. Er is aandacht voor andere, vaak aangrijpende cijfers. Zo zei de minister dat twee op de drie jongeren zich eenzaam voelen.

Hoewel nog niet alles open gaat (tot verdriet van velen bleek er nog geen ruimte voor opening van de culturele sector en de horeca), komt er meer lucht voor mensen die daar naar snakken: voor studenten in het mbo en hoger onderwijs, voor winkeliers en mensen in contactberoepen, voor allen die in amateurverband graag sporten of samen muziek maken, en in het algemeen voor hen op wie de afgelopen tijd zwaar heeft gedrukt. Het blijft, gezien de enorme besmettelijkheid van de omicron variant, noodzakelijk de basismaatregelingen, zoals afstand houden, in acht te nemen. Tegelijkertijd is het tijd samen te zoeken naar wegen om de maatschappij te heropenen en open houden. 

 

Dit geldt ook voor ons kerkelijk leven. Velen snakken naar meer perspectief voor de parochies en ervaren hoezeer ons kerk-zijn leeft van de ontmoeting en het samen vieren. In het licht van de versoepelingen in de maatschappij achten wij het verantwoord dat ook het leven in onze kerk een volgende fase in gaat. Vanaf maandag 17 januari zijn, in die parochies en staties waar pastoors en kerkbestuurders dit verantwoord achten, vieringen en bijeenkomsten in onze kerkgebouwen weer mogelijk. Leven met de geldende maatregelen vraagt om maatwerk. We vertrouwen dit graag toe aan de kerkbesturen, die hier de afgelopen twee jaar met hard werken veel ervaring mee hebben opgedaan.

 

Waar wordt gekozen voor heropening geldt dat met de volgende randwoorden moet worden gewerkt:

  • ·       We houden ons aan de basisregels:

o   thuisblijven bij klachten en testen

o   1,5 meter afstand houden

o   vaak de handen wassen

o   hoesten en niezen in de elleboog

o   geen handen schudden en

o   zorgen voor voldoende frisse lucht

  • ·       Voor vieringen is aanmelden en placeren (zodat iedereen een zitplaats heeft) verplicht.
  • ·       Het maximum toegestane aantal gelovigen per kerkgebouw is vijftig (exclusief personeel) of zoveel minder als er op anderhalve meter afstand geplaceerd kunnen worden.
  • ·       We dragen mondkapjes tijdens de gehele viering – ook op de zitplaats. Het nieuwe advies van de RIVM is een wegwerpmasker van het type 2 (II, IIR).
  • ·       Gemeentezang is mogelijk maar geadviseerd wordt dit beperkt te houden. Ook tijdens het zingen dragen we een mondkapjes.
  • ·       De inzet van maximaal 4 cantores is toegestaan; koorzang (met meer dan 4) is nog niet mogelijk.
  • ·       Ventilatie van de verblijfsruimtes (kerk of gemeentezaal) is van groot belang. Zie hiervoor de eerder afgegeven richtlijnen en/of https://www.ventilerenzogedaan.nl/ .
  • ·       Koorrepetities van eigen koren en huurders zijn weer mogelijk; voor deelnemers vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht.
  • ·       Zolang de horeca gesloten is blijft verhuur anders dan aan koren niet toegestaan.
  • ·       Ook andere bijeenkomsten dan vieringen kunnen weer fysiek plaatsvinden, we adviseren hiervan met name voor lering en ander jeugdwerk gebruik te maken. Voor overige bijeenkomsten raden we u aan fysiek bijeenkomen te beperken en te kijken naar het alternatief van online bijeenkomen in bijv. Zoom of Teams. Komt u wel fysiek bijeen doe dit dan het liefst in kerkruimten of buiten; voor bijeenkomsten thuis geldt een maximum van vier bezoekers.

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het corona crisis team voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland:


    

Miranda J.E. Roobol

Algemeen Secretaris

 

OUD-KATHOLIEKE KERK VAN NEDERLAND

033 462 08 75  06 28 20 70 88  oudkatholiek.nl

Koningin Wilhelminalaan 5  3818 HN  AMERSFOORT