Kruispunt 2022

 

Parochieblad Het Kruispunt geeft informatie aan de parochianen over activiteiten van de parochie en van de landelijke kerk.

laatste editie voor download:

Jaargang 64 nummer 5 - advent/kerst 2022

Volgende Kruispunt verschijnt rond 25 januari 2023
kopij inleveren vóór 18 januari 2023
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com 
          of in kastje Kopij Kruispunt achter in de kerk   
        
Giften voor het parochieblad "Het Kruispunt"
bankrek.nr. NL52INGB 0000 001800
ten name van OK Parochie HH Adelbertus en Engelmundus
onder vermelding van: gift Kruispunt.
zie ook Bankrekeningnummers
 
vorige nummers Kruispunt in 2022
Jaargang 64 nummer 4 - okt / nov 2022
Jaargang 64 nummer 3 - aug / sept 2022
Jaargang 64 nummer 2 - juni / juli 2022
Jaargang 64 nummer 1 - Paasnummer 2022
Jaargang 63 nummer 5 - januari / februari 2022
 
 
vorige jaargang:
Kruispunt 2021
 
oudere afleveringen zijn te vinden in 
Kruispunt Archief
 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder