vr 13 mei: Oecumenische ontmoetingsdag 2022

Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze: minder vlees eten, gebruik van groene energie, afval recyclen, korter douchen, enzovoort. Maar kiezen voor duurzaamheid kan ook een lastige keuze zijn en soms grote gevolgen hebben voor jezelf, maar ook voor het dorp, wijk of stad waar je woont. Hoe kiezen we dan?


Lastige keuzes over duurzaamheid
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en overde rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben.


Contextueel bijbellezen als middel tot gesprek
Contextueel bijbellezen is een manier om met elkaar het gesprek te voeren. We beginnen niet bij de bijbeltekst, maar bij een actueel thema. In dit geval duurzaamheid. Als we het thema besproken hebben gaan we een bijbeltekst lezen en laten ons door deze tekst inspireren. Tot slot keren we weer terug naar het thema en naar onszelf. Een werkwijze die naar we hopen jullie enthousiast maakt om dit ook samen te gaan doen in je wijk of dorp. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen.


Programma
10.30 uur Inloop
11.00 uur Opening en welkom
11.10 uur Liturgische viering
11.20 uur Inleiding op contextueel bijbellezen
11.40 uur Op welke manier raakt duurzaamheid ons?
12.50 uur Lunch en collecte (zie Kosten)
13.30 uur Samen bijbellezen
14.30 uur Samenvatting en liturgische afsluiting
15.00 uur Facultatief: napraten tot 15.30 uur


Voor wie?
Lokale raden van kerken, oecumenische werkgroepen, oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen,
pastores, voorgangers, predikanten, geestelijke verzorgers, Taizé-groepen, Ionagroep, en iedereen in Noord-Holland die de oecumene een warm hart toedraagt.
Pastores, voorgangers en kerkelijk werkers kunnen in het kader van na- en bijscholing studiepunten krijgen; zie de
voorwaarden voor registratie in het beroepsregister.


Organisatoren
- Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en diaconaal opbouwwerker.
- Jacobine Gelderloos, Dorpskerkenambassadeur Noord-Nederland en Ondersteuning Gemeenten.
- Hette Domburg, predikant en medewerker van Kerk en Actie (Afrika).


Kosten
We stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. De kosten van deze dag bedragen € 25 per persoon. U mag een bedrag alvast
overmaken op NL85 RABO 0384472478 t.n.v. Oecumenische Stichting voor Maatschappelijke Activeringswerk of contant
uw bijdrage geven aan de collecte tijdens de lunch.


Aanmelden
Aanmelden kan tot dinsdag 10 mei 2022 via het contactformulier of door te mailen naar
info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag.

Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder