Nieuwsberichten

26 november 2021 OKKN corona update

26 november 2021 OKKN  corona updateHelaas heeft de overheid zich door de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames wederom genoodzaakt gezien de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Dit heeft ook gevolgen voor ons als kerk.

Zoals ook in de vorige berichten roepen we alle gelovigen op de basisregels (opnieuw) in acht te nemen. We willen ons hieraan houden vanuit ... Lees verder>>

Priesterwijding Johannes van Riessen terugkijken op Youtube

op zaterdag 13 november is Johannes van Riessen tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk te IJmuiden. De dienst van ... lees verder>>

terugluisteren: Byzantijnse koorzang - Zondag der Voleinding

Terugluisteren: zondag 21 november 2021. Er klonk Byzantijnse koorzang op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Deze zondag ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke Parochie IJmond

De Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade 119 te IJmuiden is de thuishaven van de Oud-Katholieken in de IJmond. De parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt rond de zeshonderd leden die tesamen een hechte en warme gemeenschap vormen, open en gastvrij. Zij komen vooral graag samen, in kerkdiensten en in verenigingsactiviteiten.

De eerste Engelmunduskerk werd in 1888 gebouwd in de Breesaapstraat, zoals u kunt lezen in de geschiedenis van  parochie en kerk. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1907. Het kerkgebouw kan worden gehuurd voor kerkelijke en niet kerkelijke doeleinden. Het kerkbestuur besluit over het toekennen van de aanvragen.

vieringen

Het kloppend hart van de parochie is de kerkdienst. In de Engelmunduskerk vindt die gewoonlijk plaats op: 

  • zondagmorgen om 10.00 uur de gezongen viering van de eucharistie
    Tegelijkertijd is er vaak ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. 
    Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken.
  • woensdagmorgen om 09.30 uur de zgn. weekmis, een gesproken eucharistieviering in kleine kring.

Natuurlijk zijn er ook de diensten die niet volgens een vast rooster lopen:

Naast de kerk bevindt zich de pastorie, de woning van de parochiepastoor en zijn/haar gezin. 

Direct achter de straat bevindt zich Verenigingsgebouw De Bolder. Hier vinden veel van de vormings- en verenigingsactiviteiten van de parochie plaats. 

Loop gerust eens binnen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdag van 14:00 - 16:00 uur.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder