Nieuwsberichten

Iconen-tentoonstelling

Iconen-tentoonstelling 
tot Pasen 2022 zijn achter in de kerk iconen tentoongesteld, gemaakt door Corrie Woudenberg uit Twisk.

Iconen zijn schilderingen op houten panelen met afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, heiligen en gebeurtenissen uit de bijbelse boeken. Ze zijn een zeer oude en authentieke manier van lofprijzing binnen de byzantijnse liturgie, ... Lees verder>>

Driekoningen huiszegen sticker

 Woensdag 5 januari worden om 9.30 de stickers voor de Driekoningen huiszegen 2022 gewijd om thuis boven de ingang op te hangen. ... lees verder>>

18 dec 2021 OKKN update t.a.v. de lockdown

UPDATE 18 december 2021

Na de persconferentie van vanavond is het crisisteam (die ‘oude’ naam lijkt beter te passen bij de ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke Parochie IJmond

De Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade 119 te IJmuiden is de thuishaven van de Oud-Katholieken in de IJmond. De parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt rond de zeshonderd leden die tesamen een hechte en warme gemeenschap vormen, open en gastvrij. Zij komen vooral graag samen, in kerkdiensten en in verenigingsactiviteiten.

De eerste Engelmunduskerk werd in 1888 gebouwd in de Breesaapstraat, zoals u kunt lezen in de geschiedenis van  parochie en kerk. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1907. Het kerkgebouw kan worden gehuurd voor kerkelijke en niet kerkelijke doeleinden. Het kerkbestuur besluit over het toekennen van de aanvragen.

vieringen

Het kloppend hart van de parochie is de kerkdienst. In de Engelmunduskerk vindt die gewoonlijk plaats op: 

  • zondagmorgen om 10.00 uur de gezongen viering van de eucharistie
    Tegelijkertijd is er vaak ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. 
    Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken.
  • woensdagmorgen om 09.30 uur de zgn. weekmis, een gesproken eucharistieviering in kleine kring.

Natuurlijk zijn er ook de diensten die niet volgens een vast rooster lopen:

Naast de kerk bevindt zich de pastorie, de woning van de parochiepastoor en zijn/haar gezin. 

Direct achter de straat bevindt zich Verenigingsgebouw De Bolder. Hier vinden veel van de vormings- en verenigingsactiviteiten van de parochie plaats. 

Loop gerust eens binnen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdag van 14:00 - 16:00 uur.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder