Oud Katholieke Mannenvereniging IJmond 2009

  

Het programma voor het komende seizoen is weer gereed gekomen.

Allereerst gaan wij in september 2009 naar de ESA in Noordwijk. Daar staat op dit moment een "bankschroef" waarin krachten tot 400 ton opgewekt kunnen worden. Op dinsdag,  8 september 2009, zal Ir Jaap Wijker eerst een lezing over dit onderwerp houden. Daarna gaan wij de volgende dag, met eigen vervoer, naar Noordwijk om proberen "tegendruk" te geven.

Over juiste tijden krijgt u nog bericht.

13 oktober 2009 komt koopvaardijpredikant Leon Rasser een presentatie geven over zijn werk in de koopvaardij.

Een beperkt aantal mensen gaan van 2 t/m 6 november naar Achel in België. Daar zullen wij opgesloten worden in de "Achelse Kluis" een mannenabdij en fabrikant van Belgisch abdijbier.

10 november 2009 komt Bisschop D.J. Schoon praten over zijn werk als Bisschop van Haarlem. Het zal een heel ander verhaal worden dan van  Bisschop Vercammen.

5 januari 2010 volgt de nieuwjaarsbijeenkomst in de Pastorie en 9 februari 2010 gaan wij met eigen vervoer naar de huisvuilcentrale in Alkmaar. Daar zal de heer Visser uit Egmond ons rondleiden. Na afloop hebben wij een gezellig uurtje bij café Gerrits in Driehuis om het huisvuil weg te spoelen.

In maart en wel de 16e, kunt u eindelijk uw jeugd frustraties kwijt in een causerie, gegeven door de "koddebeier" Joop Doornbosch over de Heerenduinen. Daar, waar u vroeger niet mocht komen maar er toch altijd kwam.

13 april 2010 hebben wij het Notariskantoor IJmond aan de Dokweg te IJmuiden verzocht een presentatie te houden over erfrecht en schenkingen, naar wij hopen een nuttige avond. Hier mogen ook andere geïnteresseerde mannen, niet leden, naar toe komen.

Last but not least komt op 11 mei de heer Cor Treffers vertellen over de Hollanders en de slavernij in Suriname. Wellicht een niet zo leuk ver-haal maar wel erg interessant.

Wij denken een gevarieerd programma met interessante lezingen en bezoeken voor u te hebben samengesteld. Er zijn op dit moment 36 leden waarvan er vier helaas erg ziek zijn. Wij wensen hen kracht en sterkte. Gaarne hopen wij op een grote opkomst, er valt wat te leren, te genieten en te zien.

Tot ziens op OK mannenavonden.

Het bestuur.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder