Diaconale Werkgroep IJmond

 

 De Diaconale Werkgroep IJmond  is in december 1987 begonnen. De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten, meestal in landen buiten Europa.

Diaconaat IJmond komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. In de vergaderingen worden de projectaanvragen besproken en geselecteerd. Aanvullende informatie wordt opgevraagd en een van de werkgroep-leden verzorgt dan de tekst voor de afkondiging, waarin de parochianen worden geïnformeerd over de achtergronden van het project. Vaak worden kleinschalige projecten gekozen die op initiatief van slechts een paar mensen zijn gestart. De werkgroep heeft bewondering voor de wijze waarop deze mensen met weinig middelen veel van de grond kunnen krijgen en zich inzetten voor anderen die in moeilijkheden zitten. De werkgroep probeert op die manier het geld dat zij via collecten en giften voor de projecten bijeenbrengt, zo direct mogelijk bij de betrokken mensen te krijgen.

Zes maal per jaar vraagt zij aandacht voor zulke projecten. Dit wordt aangekondigd in het parochieblad 'Kruispunt'. Tijdens de eucharistieviering wordt gecollecteerd voor een gekozen project, waarvoor ook in de voorbeden wordt gebeden. De afgelopen jaren heeft de werkgroep een groot aantal projecten financieel kunnen ondersteunen. Daaronder vielen een fiets voor pater Kees (Gambia), hulp aan het lepraproject in de Minahasa (Indonesië), de hazenlipkindertjes in Vietnam, een project op de Filippijnen, de antilandmijnenstichting, waterkinderen in Ghana. Diaconaat IJmond zet zich ook in voor projecten dichter bij huis, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Velsen en het Bijna Thuis Huis waar terminale zieken worden verzorgd.

Op voorstel van Diaconaat IJmond is achter in de kerk de verkoop van derde-wereldproducten gestart. Informatie over de producten is bij de verkooptafel aanwezig.

Na bijna 15 jaar zijn doelstelling, werkwijze en inzet van Diaconaat IJmond onveranderd gebleven. In de loop der jaren zijn er uiteraard wel eens wisselingen in de samenstelling van de werkgroep geweest. Momenteel is de coordinatie in handen van Theo van Kouteren.

Voor het bankrekeningnummer van Diaconaat IJmond klikt u hier

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder