Catechisatie

Catechisatie (ook wel ‘catechese’ of ‘lering’) genoemd is het godsdienstonderwijs aan nieuwe leden of jongeren in onze parochie.
We geven catechese aan kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 om ze op de Eerste Communie of Aannemen voor te bereiden. dat betekent dat zij na deze voorbereiding worden opgenomen in de kring van volwassenen die in de vieringen op zondagmorgen brood en wijn, het lichaam en bloed van Vhristus , mogen ontvangen.
Daarna gaat de catechese verder voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar waarin ze worden voorbereid op het Vormsel. In de viering van het Vormsel vernieuwen de jonge mensen hun doopbelofte in de aanwezigheid van de bisschop en worden onder gebed met handoplegging en zalving versterkt om hun weg als gelovige mensen te kunnen voltooien.
In de laatste jaren treden ook in toenemende mate volwassenen van buiten onze kerk tot de parochie toe. Voor hen wordt af en toe een cursus aangeboden om ze vertrouwd te maken met de gebruiken en overtuigingen van de oud-katholieke kerk. Na afloop worden zij door een korte plechtigheid opgenomen in onze gemeenschap.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder