Bankrekeningnummers

 

 foto: thodonal46869923

Bankrekening Oud-Katholiek IJmond

        NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden

voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.

t.b.v. Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Diaconaat IJmond 

          vermeldt s.v.p. de doelbestemming in opmerkingen bij uw overschrijving

 

Bankrekening Kruispunt: 

         NL81RABO0337447047 ovv gift KP

 

Bankrekening Bolderbeheer:

         NL56 RABO 0154 1643 48

Voor correspondentie over financiën:
stuur een email aan de penningmeester van O.K. Parochie IJmond
penningmeester.okijmond@gmail.com

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder