Jongerenwerk Parochie IJmond

            

          Het jongerenwerk is bedoeld om jongeren een eigen plaats in de parochie te geven. De ervaring leert dat dat geen eenvoudige zaak is en vaak meer een afspiegeling is van wat ouderen van jongeren verwachten dan dat het werkelijk tegemoet komt aan de behoeften van jongeren zelf. In de praktijk biedt de parochie jongeren de gelegenheid om kennis te maken met geloof en kerk. Dat gebeurt allereerst via de creche en de kinderkerk en vervolgens bij catechisatie voor jeugd t/m 14 jaar. Daarmee zijn in principe de basiskennis en -vaardigheden gegeven waarop een jongere later bij geloofsvragen kan teruggrijpen.

           Voor kinderen van ca. 4 tot 10 jaar is er de Kinderkerk. Elke zondag behalve in de zomermaanden is er Kinderkerk tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. De exacte data waarop er Kinderkerk is, staan in de agenda van deze website.  Zie : Kinderkerk en Gezinsdiensten

          Vanaf 10 jaar kan een jongere misdienaar worden. Na een korte opleiding wordt hij/zij dan plechtig geïnstalleerd in een zondagse dienst, waarna de nieuwe misdienaar gaat meedraaien in het dienstenrooster en zo'n eens per vier weken dienst heeft.

          Voor jeugd t/m 14 jaar zijn er catechisatie bijeenkomsten. Door lering en vorming kunnen zij zich voorbereiden op het ontvangen van het Vormsel.

         

Voor jongeren boven de 14 jaar zijn er binnen de parochie activiteiten van de Jeugdcommissie, die deze activiteiten zelf onder de aandacht van de jongeren brengt. Tijdens de Ontmoetingsdagen in het bisdom Haarlem zijn er speciale bijeenkomsten voor jeugd en jongeren van het bisdom. Bij landelijke activiteiten van de Werkgroepen Jeugd en Jong-volwassenen van de stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk (OKJ), zoals de landelijke zomerkampen en buitenlandse reizen, zijn ze samen jongeren van andere parochies.

Foto links: Barbeque van de groep Jongvolwassenen van de parochie IJmond in de tuin van de pastorie

Foto onder: Stuifduinweekend in Schoorl, landelijke Werkgroep OKJ

voor een overzicht van de activiteiten van de landelijke Werkgroepen, zie de website van de OKJ

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder