Mattheus, gespreksgroep jong-volwassenen IJmuiden (4 november)

Alvast weer van harte welkom bij onze gespreksgroep voor jong-volwassenen op vrijdag 4 november. De laatste keer hebben wij gelezen uit 1 en 2 Makkabeeën. We lazen o.a. dat de ark van het verbond werd weggedagen en voorgoed verdween door Jeremia en dat het lichtfeest ingevoerd werd door Judas de Makkabeeër. Een lichtfeest, Chanoeka, dat toevallig eind december wordt gevierd i.v.m. de tempel die toen door de Makkabeeër werd gereinigd. Veronderstellen deze teksten hier dan dat het tijd werd voor een nieuw verbond? Een nieuw licht in de wereld? Als we de evangeliën zouden moeten geloven, zou dat inderdaad wel eens zo kunnen zijn. We pakken Mattheus er dus bij. Wat houdt het nieuwe verbond precies in? Zijn er overeenkomsten met het oude verbond? Waarom is Jezus de Messias? Laten we daar proberen achter te komen bij onze volgende bijeenkomst. We zullen dit proberen aan de hand van, jawel, de Oud-Katholieke vertaling.

4 november, 20.00 uur, pastorie IJmuiden

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder