Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt in Oud-Katholieke H. Engelmunduskerk

Op zondagmorgen 20 november zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingen tijdens de eucharistieviering in de oud-katholieke H. Engelmunduskerk in IJmuiden. De kerkdienst begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom om de prachtige zang van het koor te komen beluisteren.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) is eind 1985 opgericht. Vanaf het begin heeft het koor zich gepresenteerd als een niet kerkelijk gebonden koor dat zich ten doel stelt de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te vertolken. De nadruk ligt vooral op het liturgische repertoire van de Russisch-orthodoxe kerk.

Vanaf 1989 staat het koor onder de artistieke leiding van Grigori S. Sarolea. Onder zijn leiding is het repertoire danig verbreed. Naast de vierstemmigheid van muziek van 19de -eeuwse componisten (romantiek), richt het HBM zich ook op de Russische monastieke stijl (zang uit de kloosters). Monodieën (éénstemmige gezangen), alsmede twee- en driestemmige zettingen vanuit vooral de oorspronkelijke liturgische Russische zangtraditie staan inmiddels op het repertoire. Door het opnemen en uitvoeren van de integrale diensten (zowel tijdens diensten als concerten) heeft het HBM een unieke positie verkregen in de Nederlandse koorwereld.

De oud-katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus nodigt het HBM jaarlijks uit om de laatste zondag voor de advent (de vier weken van voorbereiding voor kerst) muzikaal en feestelijk op te luisteren. Met deze zondag wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Een week later begint het nieuwe jaar met de eerste zondag van de advent.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder