Bijbelgespreksgroep jongvolwassenen (16 december)

De Farizeeën en de Sadduceeën kenden Gods wetten door en door. Precies zoals Mozes ze aan Israël had geleerd in de tijd van de uittocht uit Egypte (Exodus). Het waren meer dan 600 regels. De Farizeeën en Sadduceeën legden de Israëlieten deze regels zo strikt op, dat ze eigenlijk niet meer aan “Gods” wetten zouden kunnen voldoen. Was het niet eens tijd om daar eens verandering in te brengen? Juist!  Jezus, de Zoon van God, bracht inderdaad verandering aan in deze situatie. Hij sprak zijn Zaligsprekingen uit op de berg zoals we de vorige keer hebben gelezen. Dit nadat hij gedoopt was, de heilige Geest had ontvangen en door Satan in de woestijn beproefd was. Maar wat heeft Jezus nog meer over de wet te zeggen? Hij is er namelijk nog lang niet over uitgesproken. En wordt het nu al langzamerhand duidelijker wie Jezus in deze tijd is? Kun je de symboliek van het verhaal nu al linken naar het heden? Daarover meer op 16 december in de sacristie te IJmuiden om 20.00 uur.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder