KRUISPUNT

Parochieblad voor de Oud-Katholieken in de IJmond


Het kruispunt geeft informatie aan de parochianen over activiteiten binnen de parochie en informatie over de landelijke kerk.
Onder aan de pagina staan de parochiebladen van de afgelopen tijd. Door over het nummer te gaan met de muis zijn de bladen te openen. Het zijn PDF bestanden die gelezen kunnen worden met de Adobe Acrobat Reader Deze is vrij te downloaden en te gebruiken.

Algemene informatie
Kopij voor het parochieblad "Het Kruispunt" gelieve u per email te sturen aan kruispunt@okijmond.nl
Heeft u geen e-mail of wilt u liever schriftelijk kopij inleveren, dan kan dat ook. Achter in de kerk hangt een kastje, waar u uw kopij kunt inleveren.  (Als u de kerk binnenkomt is dit het kastje aan de rechter pilaar.)

Giften voor het parochieblad "Het Kruispunt" zie Bankrekeningnummers

 

Kruispunt:

Jaargang 59, nummer 8, mei/juni 2018

NB op de papieren versie van Het Kruispunt staan op de achterzijde twee verkeerde data voor inleveren van kopij en volgende uitgave.

De juiste datum van inleveren kopij moet zijn 27 juni 2018 en datum van volgende uitgave is 9 juli 2018.


Vorige afleveringen:

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder