Parochiekoor

Het parochiekoor zingt in de vieringen op de feestdagen, ongeveer 5 keer per jaar. De wekelijkse repetities onder leiding van de koorleider zijn op donderdagavond. Iedereen die wil en kan zingen en bereid is de koorrepetities bij te wonen, welkom. Een aantal leden van het parochiekoor ondersteunt op de gewone zondagen de gemeentezang, zij vormen het kerkkoor. Ook zijn er zangers die het koor op projectbasis versterken in de vieringen van de Paastijd of Kerst. 

Voor oecumenische diensten wordt er een apart projectkoor gevormd van koorzangers uit de verschillende kerken in Velsen. Incidenteel zijn er workshops rond bijzondere thema's, zoals in de Vredesweek, of Gezangen van Taizé.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een email sturen aan de koorleidster, Marlie Durge (marliedurge@gmail.com)

of beluister het koor met Byzantijnse koorzang

uitgevoerd tijdens Zondag van de Voleinding (laatste zondag van het Kerkelijk Jaar) 21 nov. 2021

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder