Kerkelijke bijdrage

Kerkelijke bijdrage

De Oud-Katholieke Kerk vraagt aan haar leden een vrijwillige bijdrage voor de salarissen van de voorgangers, voor de kosten van de eredienst en voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Die vrijwillige bijdrage is ook nodig voor overige onkosten in de parochie, voor diaconaal werk en voor de landelijke kerk. Deze liefst maandelijkse bijdrage is de ruggengraat van de financiële en materiële huishouding van de hele kerk. Aan het begin van ieder jaar start de Oud-Katholieke kerk samen andere kerken de actie Kerkbalans.

Aan Oud-Katholieken wordt via een jaarlijkse actie gevraagd een bepaald bedrag toe te zeggen voor het werk van hun kerk. In een extra brief wordt inzicht gegeven in de financiën van de parochie in de IJmond en wordt de noodzaak van hun bijdrage voor de kerk onderstreept.

Wilt u bijdragen of uw toezegging voor deze actie veranderen? Neemt u dan contact op met de penningmeester van de parochie.

voor bankrekeningnummers van de parochie klikt u hier

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder