Giften en donaties

Financiele bijdragen

Kerkgenootschappen met aangesloten onderdelen als parochies en instellingen, zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit giften, legaten en donaties, en de vaste kerkelijke bijdrage van kerkleden. 

De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de ... Lees verder>>

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder