AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u lid bent van onze parochie en onze kerk, hebben wij een aantal gegevens over u vastgelegd in het registratiesysteem van de kerk. Het gaat om gegevens zoals: uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens; indien aan de orde de datum waarop aan u sacramenten zijn toegediend (doop/vormsel/ communie/ huwelijk)en de vrijwilligers)functies die u in onze kerk vervult. De registratie van deze gegevens is kort gezegd nodig om samen kerk te kunnen zijn.

U hebt op uw verzoek recht op een afschrift van deze gegevens. Mocht blijken dat daarin feitelijke onjuistheden staan, dan kunt u een verzoek indienen tot correctie.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan instanties of personen van buiten onze parochie en onze kerk, met uitzondering van de periodieke verstrekking aan het verzendhuis dat zorgt dat ons kerkblad 'De Oud-Katholiek' bij u thuis wordt bezorgd (mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit bij ons aangeven en zullen we de toezending en daarmee verstrekking van uw gegevens aan het verzendhuis stopzetten).

Mocht u - wat wij niet hopen - op enig moment besluiten dat u niet langer (gast)lid van onze parochie en onze kerk wilt zijn, dan verwijderen wij al uw gegevens uit ons registratiesysteem.

Voor de Privacyverklaring van de OKKN verwijzen we u naar de gelinkte pagina.

Mocht u meer willen weten over de wijze waarop de OKKN omgaat met uw gegevens of over het uitoefenen van uw rechten dan kunt u zich wenden tot het Bisschoppelijk Bureau via buro@okkn.nl of tot de secretaris van uw kerkbestuur. 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder