versoepeling corona-maatregelen vanaf 25 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september 2021 vervalt in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat vrijwillig gepaste afstand houden voorlopig belangrijk blijft om besmetting te voorkomen. Het advies van de overheid is dat kerken, in tegenstelling tot horeca, theaters en bepaalde evenementen, na het vervallen van deze maatregel geen coronatoegangsbewijs (CTB) voor de eredienst hoeven te hanteren. 

Adviezen en richtlijnen

  • De verplichte anderhalvemeter maatregel komt te vervallen, maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  • De registratieplicht komt te vervallen en ook de gezondheidscheck mag achterwege blijven. 
  • Een zitplaats voor iedere kerkganger blijft verplicht en kerkgangers verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
  • Het staat u vrij om, al dan niet bij gelegenheid, met name bij evenementen en andere niet-liturgische bijeenkomsten, wel gebruik van het CTB te maken. Mocht u hiervoor kiezen dan heeft u voor de controle van de coronacheck app een scanner nodig die op telefoons te downloaden is via https://coronacheck.nl/nl/scanner/.
  • Noodzakelijk en van groot belang is goede ventilatie. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van uw kerkgebouw:
  • Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog, en thuisblijven en testen bij klachten, blijven onverminderd van kracht.
  • De communie blijft vooralsnog onder één gedaante plaatsvinden. Ook andere onderdelen van het protocol, zoals bijv. het achterwege laten van het fysiek ophalen van de collecte, blijven nog gehandhaafd. Een nieuwe, aangepaste versie van het protocol wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
  • Voor verhuur met een ‘horeca’ karakter is het gebruik van het coronatoegangsbewijs conform de overheidsrichtlijnen verplicht. 

namens het coronaberaad

Mgr. Bernd Wallet, Mgr. Dick Schoon, Martijn Blaauw en Miranda Roobol

 

 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder