26 november 2021 OKKN corona update

Helaas heeft de overheid zich door de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames wederom genoodzaakt gezien de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Dit heeft ook gevolgen voor ons als kerk.

Zoals ook in de vorige berichten roepen we alle gelovigen op de basisregels (opnieuw) in acht te nemen. We willen ons hieraan houden vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving, niet in de laatste plaats uit solidariteit met de gezondheidszorg. Een verantwoorde toepassing van de basisregels is in de kerken extra van belang, omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. De basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen, en zorg voor voldoende frisse lucht.

We zetten alle maatregelen voor u op een rij – ook degene die reeds van kracht waren.

De aangescherpte maatregelen als gevolg van de ‘avond-lockdown’ die in gaat op 28 november 2021 zijn:

  • Alle kerkgebouwen zijn gesloten voor bijeenkomsten (óók voor koorrepetities – níet voor vieringen) tussen 17.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends.
  • Vieringen merken wij aan als essentieel. Deze kunnen, in aansluiting bij andere essentiële sectoren maar afwijkend van het CIO advies hierover, derhalve in de kerkgebouwen plaatsvinden tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds.
  • We adviseren u uw bijeenkomsten zoveel als mogelijk online te laten plaatsvinden of te verzetten naar een tijdstip overdag waarbij u zich beperkt tot een gezelschap van maximaal 4 personen.
  • Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk binnen de regels die gelden voor onderwijs en sport, maar let op, deze wijzigen per 29 november, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs.
  • Zaalverhuur mag doorgaan, maar alleen tussen 05.00 en 17.00 uur. Dit geldt ook voor koorrepetities. Anderhalve meter afstand houden en het hebben van een vaste zitplaats is verplicht.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

  • Houdt anderhalve meter afstand. Dit is een wettelijke verplichting die ook geldt voor kerkdiensten. Voor de toepassing hiervan in uw kerkgebouw gebruikt u het gebruiksplan dat u eerder, in 2020, opstelde.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer men zich verplaatst, dit geldt tijdens alle vieringen en bijeenkomsten. Op de zitplaats mag het worden afgedaan.
  • Ventilatie is van groot belang. Voor tips zie : https://www.ventilerenzogedaan.nl/
  • U wordt geadviseerd het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.
  • Voor koorrepetities is het verplicht dat de deelnemers een coronatoegangsbewijs tonen. Dit geldt ook voor koorrepetities in kerkgebouwen.

Alle beperkingen die binnen en buiten onze kerken van kracht zijn zetten onze gemeenschap onder druk. Voor veel mensen is dit een nieuwe domper op hun toch al moeilijke bestaan. Laten we oog houden voor wie het minder heeft getroffen dan wijzelf, laten we met elkaar in gesprek blijven en onze solidariteit blijven tonen. Gesterkt door ons geloof gaan we zo door het donker van deze dagen naar het licht dat ons van Godswege in Christus wordt geschonken. 

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het coronaoverleg (voorheen crisisteam)

 

 


    

Miranda J.E. Roobol

Algemeen Secretaris

 

OUD-KATHOLIEKE KERK VAN NEDERLAND

033 462 08 75  06 28 20 70 88  oudkatholiek.nl

Koningin Wilhelminalaan 5  3818 HN  AMERSFOORT

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder